lunes, 4 de junio de 2012

Les enfermetats de transmisió sexual

Les enfermetats de transmisio sexual son enfermetats que es transmeten amb el contante sexual.
En alguns casos,si la dona esta embarazada,l'enfermetat es transmet al fill.

Les enfermetats de transmisió sexual mes comuns son:

  • Gonorrea:
La gonorrea és una de les infeccions de transmisio sexual més frequents.La causant és el bacteri Neisseria gonorrhoeae,que pot créixer fàcilment en àrees humides i tèbies de l'aparell reproductiu.


Imatge treta d'aquesta web  • Sifilis:
Imatge treta d'aquesta web
És una infecció de transmissió sexual ocasionada pel bacteri Treponema pallidum, microorganisme que necessita un ambient tebi i humit per sobreviure, per exemple, en les membranes mucoses dels genitals, la boca i l'anus.


  • Papiloma humano:

És una malaltia infecciosa causada pel VPH (virus del papil · loma humà). Es transmet principalment per via sexual, encara que pot contagiar també en piscines, banys i saunes. Es presenta a la pell de les zones genitals en forma de berrugues

Imatge treta d'aquesta web


  • SIDA.
Imatge treta d'aquesta web

El virus de la immunodeficiència humana (VIH) és responsable de la síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA) i ataca als limfòcits T-4, que formen part fonamental del sistema immunitari de l'ésser humà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario