martes, 3 de abril de 2012

L'aparell reproductor masculí.

L'aparell reproductor masculí s'encarrega de:

  • Produïr espermatozoides.
  • Hormones sexuals (semen).
  • Participar en el procés de fecundació.

Parts:

  • Testicles: són dues glàndules que fabriquen espermatozoides. Estan situats en bossa anomenada l'escrot.
  • Vies genitals: són l'epidídim i alguns conductes que recullen els espermatozoides.
  • Glandules annexes: són la pròstata i les vesícules seminals. Elaboren secrecions les quals permeten la maduració dels espermatozoides.
  • Penis: es l'organ extern que permet dipositar els espermatozoides a la vagina femenina.
Elegido de la web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario